Perspektiver på norsk fornybarnæring

  torsdag 11. mai kl. 11:30 - 12:00
Foredragsholder: Terje Søviknes
- Det viktigste tiltaket mot klimaendringer er å satse på fornybarutbygging. De siste årene har det vært en dobling i utbyggingstakten, og det arbeidet må fortsette, mener Terje Søviknes.