Investeringsmuligheter i en elektrisk fremtid

  torsdag 11. mai kl. 10:00 - 10:30
Foredragsholder: Berit L. Henriksen
- Sett en internasjonal pris på CO2-utslipp. La utbyggere konkurrere på pris. Bygg ut strømkabler til utlandet snarest. Elsertifikat-regimet har fungert godt for myndighetene og konsumenter, men ikke for de som produserer strømmen, sier Berit L. Henriksen.