Et lykkelig samarbeid mellom kraft og kapital

  torsdag 11. mai kl. 11:00 - 11:30
Foredragsholder: Dominik Bollier
- Energisystemet krever svært omfattende endringer, og det vil koste mye. Aktørene i energimarkedet vil neppe alene greie å finansiere endringene for egen maskin, enten kostnadene er 200 milliarder euro, litt mer eller litt mindre. Derfor må vi skaffe investorer som passer i en langsiktig, kapitalintensiv og regulert bransje som kraftbransjen, sier Dominik Bollier.