Et fornybart Europa: Perspektiver på det europeiske energimarkedets utvikling

  onsdag 10. mai kl. 13:15 - 13:45
Foredragsholder: Jørgen Kildahl
- Vi kan ikke vurdere utviklingen i det europeiske energimarkedet med utgangspunkt i dagens teknologi. Det foregår en revolusjon på datasiden som vil endre det meste, sier Jørgen Kildahl.