DSO og smartnettet: Midtpunktet i fleksible energisystem

  onsdag 10. mai kl. 15:15 - 15:45
Foredragsholder: Jan Peters
- Smarte nett er en forutsetning for å nå EUs ambisiøse energi- og klimamål om å redusere klimagassutslipp, forbedre energieffektiviteten og øke andelen av fornybar energi i våre nett, sier Jan Peters.