Det europeiske energikappløpet

onsdag 10. mai
12:00
Lunsj
13:00
Velkommen til konferanse
Tom Nysted - Konsernsjef Agder Energi og vert
- Jeg er stolt av å kunne ønske velkommen til Agder Energi-konferansen 2017, den tredje i rekken. I år vender vi blikket mot Europa, sier konsernsjef Tom Nysted.
13:15
Et fornybart Europa: Perspektiver på det europeiske energimarkedets utvikling
Jørgen Kildahl - Tidligere konserndirektør i E.ON og Statkraft
- Vi kan ikke vurdere utviklingen i det europeiske energimarkedet med utgangspunkt i dagens teknologi. Det foregår en revolusjon på datasiden som vil endre det meste, sier Jørgen Kildahl.
13:45
Avkarbonisering av europeisk kraftsektor - hvilken rolle kan Norge spille?
Christian Skar - postdoktor NTNU
- En kostnadseffektiv avkarbonisering av den europeiske kraftsektoren forutsetter en riktig kombinasjon av fornybar kraftproduksjon, energilagring, nettutbygging og CCS.
14:15
Pause
14:45
CCS - tiden er inne!
Trude Sundset - Administrerende direktør Gassnova
- Uten en omfattende satsing på karbonfangst vil det ikke være mulig å nå togradersmålet i Paris-avtalen, hevder de fleste forskere og eksperter, sier Trude Sundset.
15:15
DSO og smartnettet: Midtpunktet i fleksible energisystem
Jan Peters - styremedlem EDSO
- Smarte nett er en forutsetning for å nå EUs ambisiøse energi- og klimamål om å redusere klimagassutslipp, forbedre energieffektiviteten og øke andelen av fornybar energi i våre nett, sier Jan Peters.
15:45
Agder Energi følger etter kraften til Europa
Harald von Heyden - Agder Energi
- Agder Energis oppkjøp gjør at vi raskere kan ta en posisjon i det europeiske markedet for fleksibelt forbruk, lagring og desentralisert produksjon, sier Harald von Heyden.
19:00
Aperitiff
19:30
Festmiddag
torsdag 11. mai
09:00
Velkommen til dag 2
09:00
Energiteknologi i fremmarsj
Ditlev Engel - Administrerende direktør, DNV GL – Energy
- Vi vet at kostnadene for vind og sol har blitt redusert dramatisk over de siste ti årene og vil reduseres ytterligere i årene fremover. Nå handler alt om hvordan man implementerer og kombinerer disse teknologiene inn i et stadig mer komplekst kraftsystem. En 360-graders tilnærming er nødvendig for å sikre at denne energitransformasjonen fungerer både fra et teknisk, økonomisk og samfunnsmessig perspektiv, sier Ditlev Engel.
09:30
Slik blir kraftbransjen smartere
Larry Cochrane - Direktør for Industry Technology Strategy, Worldwide Power & Utilities i Microsoft
- Fremskritt innen intelligent skyteknologi har ført til en digital omstilling av energisektoren og gir muligheter for nye forretningsmodeller, sier Larry Cochrane.
10:00
Investeringsmuligheter i en elektrisk fremtid
Berit L. Henriksen - Divisjonsdirektør DnB
- Sett en internasjonal pris på CO2-utslipp. La utbyggere konkurrere på pris. Bygg ut strømkabler til utlandet snarest. Elsertifikat-regimet har fungert godt for myndighetene og konsumenter, men ikke for de som produserer strømmen, sier Berit L. Henriksen.
10:30
Pause
11:00
Et lykkelig samarbeid mellom kraft og kapital
Dominik Bollier - Leder Credit Suisse Energy Infrastructure Partners (CSEIP)
- Energisystemet krever svært omfattende endringer, og det vil koste mye. Aktørene i energimarkedet vil neppe alene greie å finansiere endringene for egen maskin, enten kostnadene er 200 milliarder euro, litt mer eller litt mindre. Derfor må vi skaffe investorer som passer i en langsiktig, kapitalintensiv og regulert bransje som kraftbransjen, sier Dominik Bollier.
11:30
Perspektiver på norsk fornybarnæring
Terje Søviknes - Olje- og energiminister
- Det viktigste tiltaket mot klimaendringer er å satse på fornybarutbygging. De siste årene har det vært en dobling i utbyggingstakten, og det arbeidet må fortsette, mener Terje Søviknes.
12:00
Takk for nå, velkommen igjen i 2018!
12:00
Lunsj