Foredragsholdere

Tom Nysted

Tom Nysted er konsernsjef i Agder Energi, landets tredje største energiprodusent. Nysted er en tydelig stemme i kraftbransjen, og medlem av Klima- og miljøvernministerens Klimaråd. Han er mye benyttet som debattant og foredragsholder. Nysted er særlig opptatt av de endringer kraftselskapene møter som produsenter og leverandører av strøm. Han har lenge pekt på behovet for restrukturering og en mer offensiv integrasjon i det europeiske kraftmarkedet.

Unni Farestveit

Unni Farestveit er direktør Samfunnskontakt i Agder Energi. Hun er opptatt av fornybar energi og ledelse i kraftbransjen. Farestveit er spesielt engasjert i klimaproblematikken, som gir den fornybare vannkraften verdi langt utover det industrielle, det økonomiske og forbrukerforsyningen. Denne nye verdien handler om hvordan fornybar energi skal bidra til å unngå en klimakatastrofe. Farestveit vil lose oss gjennom konferansen som konferansier.

Jørgen Kildahl

- Vi kan ikke vurdere utviklingen i det europeiske energimarkedet med utgangspunkt i dagens teknologi. Det foregår en revolusjon som vil endre det meste, sier Jørgen Kildahl.

Jørgen Kildahl
har hatt nøkkelstillinger i europeisk kraftbransje gjennom snart 20 år, som konserndirektør i Statkraft fra 2001 til 2010 og i E.ON fra 2010 til 2015. Fra disse posisjonene har han arbeidet med liberaliseringen av europeisk kraftbransje. I dag er han engasjert i utviklingen av kunstig intelligens i energisektoren gjennom ulike styreverv og rådgiverstillinger. Det er bakgrunnen for hans vurderinger av det europeiske energimarkedets utvikling, og hvilken plass Norge kan ha i dette markedet.

Ditlev Engel

- Vi vet at kostnadene for vind og sol har blitt redusert dramatisk over de siste ti årene og vil reduseres ytterligere i årene fremover. Nå handler alt om hvordan man implementerer og kombinerer disse teknologiene inn i et stadig mer komplekst kraftsystem. En 360-graders tilnærming er nødvendig for å sikre at denne energitransformasjonen fungerer både fra et teknisk, økonomisk og samfunnsmessig perspektiv, sier Ditlev Engel.

Ditlev Engel
er administrerende direktør for DNV GL Energy. Han har vært drivkraften bak en rekke globale, grønne investeringsinitiativ, med fokus på energitransformasjon inn i fremtiden, blant annet som Group President og administrerende direktør i Vesta. Han har vært styreformann i Danmarks grønne investeringsfond, medlem av Energy Partner Network hos World Economic Forum, styreformann i arbeidsgruppen for grønn vekst under tre G20-samler på rad og medlem av FNs "Bærekraftig energi for alle"-initiativ. 

Trude Sundset

- Uten en omfattende satsing på karbonfangst vil det ikke være mulig å nå togradersmålet i Paris-avtalen, hevder de fleste forskere og eksperter, sier Trude Sundset.

Trude Sundset
er administrerende direktør i Gassnova. Hun leder Gassnovas teknologiarbeid for å redusere klimautslipp for å hindre dramatiske klimaendringer. Gassnova har et stort og krevende oppdrag med å bidra til å finne løsningene som gjør at CO2 kan fanges og lagres. Lykkes man med dette kan resultatene spille en avgjørende rolle i det europeiske energikappløpet.

Sundset har bred industriell erfaring og en omfattende forskerkarriere innen klima- og miljøspørsmål knyttet til olje- og gassektoren. Sundset har blant annet vært miljø- og klimadirektør i StatoilHydro og har ledet Statoil ASAs internasjonale arbeid med miljø- og klimaspørsmål.

Jan Peters

- Smarte nett er en forutsetning for å nå EUs ambisiøse energi- og klimamål om å redusere klimagassutslipp, forbedre energieffektiviteten og øke andelen av fornybar energi i våre nett, sier Jan Peters.

Jan Peters er styreformann i Teknologikomiteen til EDSO for Smart Grids, organisasjonen som samler 34 ledende distribusjonssystemoperatører (DSO’er) fra hele Europa. Peters vil presentere de ulike radikale endringene i systemet som følge av energitransformasjonen og EUs støtte for disse. Peters har en lang karriere i den internasjonale energibransjen og er for tiden Vice President of Public Affairs for den nederlandske nettoperatøren Enexis.

Harald von Heyden

- Agder Energis oppkjøp gjør at vi raskere kan ta en posisjon i det europeiske markedet for fleksibelt forbruk, lagring og desentralisert produksjon, sier Harald von Heyden.

Harald von Heyden har en sentral rolle når Agder Energi følger etter kraften til Europa. Han er til daglig administrerende direktør i Enfo AS og co-CEO i Entelios AG og Nordgröön Energie, datterselskaper som Agder Energi Venture har eierandeler i. Selskapene utvikler teknologi og forretningsmodeller for det nordiske og europeiske energimarkedet. Heyden har lang erfaring fra internasjonal energihandel og forretningsutvikling, blant annet fra McKinsey, Statkraft og Vattenfall. Han vil dele tanker om Agder Energis internasjonale satsing og planer for utviklingen fremover.

 

Berit L. Henriksen

- Sett en internasjonal pris på CO2-utslipp. La utbyggere konkurrere på pris. Bygg ut strømkabler til utlandet snarest. Elsertifikat-regimet har fungert godt for myndigheter og konsumenter, men ikke for de som produserer strømmen, sier Berit Henriksen.

Berit L. Henriksen er divisjonsdirektør i DNB med ansvar for konsernets finansiering av energibransjen i Norge og internasjonalt.  Hun kjenner godt til de politiske og markedsmessige utfordringer i og rundt bransjen, og leder energidivisjonen som har totalt ca. 130 milliarder kroner i eksponering innen fornybar energi, olje- og gassvirksomhet og leverandørindustri. Henriksen har også tidligere hatt flere lederoppgaver i DNB, som leder av divisjon internasjonale konsernkunder, som leder av DNB sitt kontor i New York og som leder innen divisjon shipping.

 

Dominik Bollier

- Energisystemet krever svært omfattende endringer, og det vil koste mye. Aktørene i energimarkedet vil neppe alene greie å finansiere endringene for egen maskin, enten kostnadene er 200 milliarder euro, litt mer eller litt mindre. Derfor må vi skaffe investorer som passer i en langsiktig, kapitalintensiv og regulert bransje som kraftbransjen, sier Dominik Bollier.

Dominik Bollier
leder Credit Suisse Energy Infrastructure Partners (CSEIP), som har spesialisert seg på å sette opp og administrere langsiktige investeringer i energisektoren i Europa. Hovedfokus er på nett, produksjon, lagring og effektivisering. I Norge har CSEIP hatt ansvaret for den omfattende private investeringen i Fosen Vind, sammen med Statkraft og TrønderEnergi. Bollier er styremedlem i Fosen Vind.

Larry Cochrane

- Fremskritt innen intelligent skyteknologi har ført til en digital omstilling av energisektoren og gir muligheter for nye forretningsmodeller, sier Larry Cochrane.

Larry Cochrane
er direktør for Industry Technology Strategy, Worldwide Power & Utilities i Microsoft og har ansvar for energisystemtjenester globalt. Han har lang erfaring fra en rekke lederstillinger innen energibransjen fra selskaper som AREVA og Alstom Esca. Cochrane vil se på nye digitale løsninger i energisektoren, og vise frem samarbeidet mellom Microsoft, Powel og Agder Energi som skal gjøre strømnettet mer effektivt, mer forutsigbart og mer fleksibelt.

Terje Søviknes

- Det viktigste tiltaket mot klimaendringer er å satse på fornybarutbygging. De siste årene har det vært en dobling i utbyggingstakten, og det arbeidet må fortsette, mener Terje Søviknes.

Terje Søviknes er olje- og energiminister i regjeringen til statsminister Erna Solberg. Tidligere var han ordfører i Os kommune i Hordaland fra 1999 til 2016. Han har vært andre nestformann i Fremskrittspartiet (FrP), medlem av FrPs programkomite og vararepresentant til Stortinget for Hordaland FrP. Han var gruppeleder og styremedlem i Hordaland FrP fram til 2016 og sitter i FrPs sentralstyre. Terje Søviknes er født i 1969, er utdannet akvaingeniør fra Bergen ingeniørskole og har studert økonomi ved Norges handelshøyskole (NHH).

 

 

Christian Skar

- En kostnadseffektiv avkarbonisering av den europeiske kraftsektoren forutsetter en riktig kombinasjon av fornybar kraftproduksjon, energilagring, nettutbygging og CCS.

Christian Skar arbeider med tekno-økonomisk modellering av lavutslippsscenarier for den europeiske kraftsektoren. Han er en av bidragsyterne til en ny studie som ser på avkarboniseringen av det europeiske kraftsystemet, og hvilken rolle produksjonsteknologi i ulike land spiller i en slik prosess. Skar vil presentere de ulike funnene - blant annet knyttet til norske konsekvenser når det gjelder kabler, kraftutveksling og profiler på vannkraftproduksjon. Skar er postdoktor ved institutt for industriell økonomi og teknologiledelse på NTNU, og tilknyttet FME-et CenSES. Han har også erfaring fra den europeiske teknologiplattformen Zero Emissions Platform (ZEP) og som senioranalytiker i batteriteknologiselskapet Alevo Analytics.